Added on by Inger Emilie Solheim.

Jeg har besøk av en bekjent fra filosofistudiet jeg tok i Bergen for lenge siden, Christer. Det er godt å ha en venn på besøk som ligger å sover i leiligheten. Jeg er den eneste som har sovet her frem til nå. Jeg tror leiligheten savner en innvielse. Det henger igjen en følelse av et uferdig bygg, av arbeidere som kommer og går. Forskjellige arbeidere jobber i gangene, og alle har universalnøkler. En gang låste de idiotene seg inn i leiligheten mens jeg sov. De vet ikke hva de holder på med, de sender mailer og meldinger, avtaler i øst og vest analogt og digitalt. Muntlige avtaler kan man like gjerne rope ut i skogen.

Dette helgebesøket kommer positivt overraskende. Jeg har ikke sett min venn på ti år, og han kom midt i en krise når jeg som verst trenger selskap. Men at jeg sliter visste han ingenting om, for han hadde bare lyst til å se Nord-Norge fordi han aldri har vært her før. Da han kom nevnte jeg at jeg var deprimert eller har angst, (jeg har ingen offisiell diagnose på dette). Han fortalte om sin leietaker som er deprimert, og han er hyggelig og medfølende uten å være klissete. Han la seg selvfølgelig tidlig slik fornuftige mennesker gjør.

Da han hadde lagt seg kikket jeg i vesken hans. Den inneholder en vitenskapelig artikkel om adferdsanalyse, et strikketøy og en antologi. Patrick Grim, “Philosophy of science and the occult”, State Uni of NY Press, 1990. Antologien er en samling vitenskapelige artikler som kritiserer astrologi, pseudovitenskap og parapsykologi. Det ligger et bokmerke i en artikkel som beskriver en stor case-studie av fysisk sammenheng mellom ulike planeter og menneskelige karaktertrekk. Jeg leser de første setningene på siden.

Despite these baffling features, and despite the small effect sizes, these results obtained by Gauquelin remain the best factual evidence for astrology that has emerged to date. As noted by Mather (1979) in a now-famous quote,

“Both those who are for and against astrology (in the broadest sense) as a serious field for study recognize the importance of Gauquelin’s work. It is probably not putting it too strongly to say that everything hangs on it.”

Mather A., 1979, Zetetic Scholar, 3-4, 94-96

Deretter åpner jeg boka på den bestemte måten som jeg åpner bøker på når jeg ønsker å finne det mest interessante for meg på akkurat dette tidspunktet.

(‘Unity of all things’, Fritjof Capra)… The most important characteristic of the Eastern world view is the awareness of the unity and mutual interrelation of all things and events, the experience of all phenomena in the world as manifestation of a basic oneness. All things are seen as interdependent and inseparable parts of this cosmic whole; as different manifestations of the same ultimate reality. The Eastern traditions constantly refer to this ultimate indivisible reality which manifests itself in all things, and of which all things are parts. It is called Brahman in Hinduism, Dharmakaya in Buddhism, Tao in Taoism. Because it transcends all concepts and categories, Buddhists also call it Tathata, or Suchness:

What is meant by the soul as suchness, is the oneness of the totality of all things, the great all-including whole.1

In ordinary life we are not aware of this unity of all things, but divide the world into separate objects and events. This division is, of course, useful and necessary to cope with our everyday environment, but it is not a fundamental feature of reality. it is an abstraction devised by our discriminating and categorizing intellect. To believe that our abstract concepts of separate ‘things’ and ‘events’ are realities of nature is an illusion. Hindus and Buddhists tell us that this illusion is based on avidya, or ignorance, produced by a mind under the spell of maya. The principal aim of the Eastern mystical traditions is therefore to readjust the mind by centering and quietening it through meditation. The Sanskrit term for meditation - samadhi - means literally ‘mental equilibrium’. It refers to the balanced and tranquil state fo mind in which the basic unity of the universe is experienced:

Entering into the samadhi of purity, [one obtains] all-penetrating insight that enables one to become conscious of the absolute oneness of the universe.2

1 og 2, Ashvagosha. The Awakening of Faith,transl. D.T.Suzuki, Chicago:open court, 1900 p55.

Added on by Inger Emilie Solheim.

Her skal det stå om en presentasjon jeg holdt.

Added on by Inger Emilie Solheim.

Her skal det stå en tekst om en spirituell workshop jeg meldte meg på. Jeg gjorde dette for å initiere prosjektet..

dag 1

dag 2

dag 3 og

dag 4

Added on by Inger Emilie Solheim.

Her skal det stå en tekst om en healer jeg møtte. Jeg pratet med han, spurte han noen spørsmål og jeg betalte for en healingtime.